אפר

זכויות עובדים

Опубликовано в рубрике דיני עבודה, מידע מקצועי.
זכויות עובדים
5 (100%) 3 votes

זכויות העובדים במדינת ישראל מעוגנות באמצעות מה שמכונה בשפה המשפטית חוקי מגן. חוקים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתחום דיני העבודה במדינת ישראל והם נועדו להסדיר את זכויותיהם של כלל המועסקים במשק הישראלי. בשורות הבאות ריכזנו עבורכם מידע כללי אודות מספר חוקי מגן עיקריים הכוללים בתוכן את הזכויות הבסיסיות ביותר של כלל העובדים במשק.

הסכם זכויות עובדים

  • ימי חופשה – על פי חוק, כל עובד/ת במשק הישראלי זכאי למספר ימי חופשה בתשלום, כאשר חוק חופשה שנתית הוא החוק המסדיר את כמות ימי החופשה ואת תנאי מימושם.
  • חוק שכר מינימום – חוק זה מסדיר את השכר המינימאלי לו זכאי כל עובד/ת במשק הישראלי על בסיס שעתי, יומי וחודשי.
  • חוק הגנת השכר – חוק זה מסדיר את נושא הלנת השכר והישנות מקרים בהם המעסיק נמנע מלשלם לעובדיו שכר עבור עבודתם. כמו כן, החוק מחייב בהנפקת תלוש שכר לכל עובד/ת במשק הישראלי ואת המגבלות השונות בנוגע לעיקולי שכר וניכויים מסוימים משכרו של העובד/ת.
  • חוק דמי מחלה – חוק זה מסדיר את התגמול לו זכאי העובד/ת בכל אותם מקרים בהם הוא איננו יכול להגיע למקום עבודתו בגין מחלה. כמות ימי המחלה והיקף התשלום עבורם מפורט בחוק זה.
  • חוק שעות עבודה ומנוחה – חוק זה מסדיר למעשה את אורכו של יום העבודה בישראל ושבוע העבודה בישראל ומוסדר בו גם נושא התגמול עבור שעות עבודה נוספות ושעות עבודה במהלך ימי המנוחה.
  • חוק הודעה מוקדמת – חוק זה מחייב את המעסיק ו/או העובד/ת במסירת הודעה מוקדמת בדבר פיטורים ו/או התפטרות.

זכויות עובדי כוח אדם

עד לפני מספר שנים, עובדי חברות כוח אדם היו מופלים לרעה בהשוואה לעובדים המועסקים ישירות אל מול מעסיקיהם. בשנים האחרונות לאחר החלת החוק להעסקת עובדים על ידי חברות כוח אדם וצו הרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם, עובדי חברות כוח אדם זכאים לכל הזכויות התעסוקתיות המוענקות לכלל העובדים במשק הישראלי, לרבות, הזכות לשכר מינימום, הזכות לימי חופשה ומחלה, הזכות לקבלת תגמולי שכר על ביצוע עבודה מעבר לשעות ימי העבודה והמנוחה, הזכות להחזרי נסיעות ועוד.

כמו כן, במהלך שנת 2008 נכנס לתוקפו תיקון לחוק חברות כוח אדם במסגרתו נקבע כי עובד/ת לא יועסקו למשך תקופה העולה על תשעה חודשים אצל אותו מעסיק מטעם חברת כוח האדם. תיקון החוק מאפשר למעסיק לבחון את צרכי העסקתו של העובד/ת עם סיום תשעת חודשי העבודה ובכך הוא מעניק לכל עובד/ת המועסק מטעם חברת כוח אדם את ההזדמנות להוכיח את יכולותיו המקצועיות כלפי המעסיק ואף להפוך לעובד/ת מן המניין של המעסיק לאחר תשעה חודשי עבודה.

רוצים לדעת יותר על הזכויות העומדות לרשות העובדים במשק הישראלי? אנו ממליצים לכל אחד ואחת מביניכם להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה העוסק ומתמחה בנושא בנוגע לכל סוגיה משפטית עימה אתם מתמודדים בנושא.שאל שאלה

שם(חובה)

E-mail (חובה)

טלפון

הודעה

CNK & Co מתחייבים:
- לא להשתמש בנתונים שלך למטרות מסחריות, אלא רק כדי ליצור איתך קשר כדי לענות על השאלה.
- לא להעביר את הנתונים האישיים שלך לצד שלישי.
הזכות להשתמש בנתונים האישיים של המשתמש לניוזלטר האלקטרוני CNK & Co