אוק

קבלת מעמד תושבות לבני זוג המנהלים חיים משותפים

Опубликовано в рубрике הגירה ועובדים זרים, מידע מקצועי.
קבלת מעמד תושבות לבני זוג המנהלים חיים משותפים
5 (100%) 9 votes

תחילה נביא את המקרים הנפוצים בהם ניתן לקבל מעמד בישראל מכוח זוגיות:

 1. מעמד מכוח נישואין.
 2. מעמד מכוח חיים משותפים.

המטרה המרכזית של נוהל חיים משותפים ונוהל הטיפול במתן מעמד מכוח נישואין במדינת ישראל הינה לפרט את ההליך הביורוקרטי הדרוש למתן מעמד במדינה לבן הזוג של אזרח ישראלי או תושב קבע במדינת ישראל, אשר מקיימים יחדיו זוגיות של חיים משותפים ,מבלי שנישאו, וכן בני זוג שנישאו או שמקיימים חיים משותפים ללא נישואין (ידועים בציבור).

בעניין זה חשוב להדגיש כי זכותו של הישראלי לחיי משפחה אינה זכות מוחלטת וכי בן הזוג הזר המגיש את הבקשה אינו זכאי אוטומטית למעמד בישראל, אלא הוא חייב לעמוד בהוראות הנוהל הקפדניות! אחרת בקשתו לא תתקבל.

 • יש לציין כבר בתחילה, כי המדיניות של משרד הפנים היא לערוך בדיקות קפדניות ותשאול מעמיק של בני הזוג במטרה למנוע זוגיות במסווה של ידועים בציבור הנושאים לאחרים על מנת לעקוף את האיסור על ביגמיה במדינת ישראל.
 • בתום הבדיקות, ולאחר הגשת הבקשה ובמידה ויוחלט לאשרה – ובהיעדר מניעה – ניתן יהיה להחליט בהליך מדורג אשר במסגרתו יינתן למוזמן רישיון ישיבה ועבודה, ובהמשך רישיון לישיבת תושב ארעי (א/5).

להלן נעבור בקצרה על מסמכים שעל מבקש המעמד חובה לצרף לצורך פתיחת הבקשה למעמד מכח חיים משותפים

תנאים, דרישות ומסמכי סף לצורך בקשה למתן מעמד:

נוכחות אישית חובה

 1. במידה ושני בני הזוג בישראל – חובת נוכחות אישית של שניהם בלשכת הרשות. במידה והמוזמן מוחזק במשמורת תוגש הבקשה בנוכחות הישראלי בלבד.
 2. במידה ובן הזוג הישראלי בארץ והמוזמן בחו"ל – חובת הנוכחות של הישראלי בלשכה. הקונסוליה תחל טיפול מול בן הזוג הזר רק לאחר הגשת הבקשה בישראל.
 3. במידה ושני בני הזוג מחוץ לישראל – חובת הנוכחות של שני בני הזוג בנציגות ישראל במקום שהותם, לרבות כאשר בן הזוג הזר הינו נתין מדינה הפטורה מאשרת כניסה מוסדרת מראש.

מסמכים שחובה לצרפם לבקשה

 1. בקשה עבור קבלת אזרחות ישראלית / הארכת רישיון ישיבה (אש/3).
 2. תמונות חזותיות (פספורט) של כל אחד מבני הזוג.
 3. תעודת זהות של בן הזוג הישראלי, כולל הספח בקונסוליה בחו"ל-מסמך מזהה ישראלי (דרכון / אשרת חוזר / תמ"יל / ת"ז / כרטיס יוצא).
 4. דרכון זר של המוזמן, בתוקף של שנתיים לפחות.
 5. מכתב הסבר חתום על ידי שני בני הזוג המבקשים שמפרט ומסביר את הרקע הכללי לקשר הזוגי שביניהם ( חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם וכיוב').
 6. תצהיר חתום על ידי בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על כל שינוי בנסיבות.

 מסמכים נוספים שיש לצרף:

 1. הגשת תיעוד עדכני של מי שמבקש את בקשת המעמד, מקורי ומאומת ובמידת הצורך גם מתורגם, כמפורט להלן:
 • תעודת לידה של המוזמן. במידה והוצגה תעודת לידה מקורית – אין צורך באימות נוטריוני.
 • במידה ובוצעו שינויי שם (פרטי/ משפחה) של המוזמן יש להציג תעודה ציבורית המעידה על שינוי השם.
 • תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו המעידה על מצב אישי נוכחיוקודם של המבקש.
 • יש לציין כי בעבור בן זוג זר שהינו מבקש מקלט מפורטים בהרחבה בנוהל תנאים שונים לנוהל המדובר.

משרדנו, מתמחה בתחום ההגירה ככלל, ובנוהל הנ"ל בפרט, למשרדנו יש ניסיון של 10 שנים בתחום, הנ"ל שהוא מאוד קפדני, ולכן מצריך אחריות וליווי מקצועי שמשרדנו מעניק.שאל שאלה

שם(חובה)

E-mail (חובה)

טלפון

הודעה

CNK & Co מתחייבים:
- לא להשתמש בנתונים שלך למטרות מסחריות, אלא רק כדי ליצור איתך קשר כדי לענות על השאלה.
- לא להעביר את הנתונים האישיים שלך לצד שלישי.
הזכות להשתמש בנתונים האישיים של המשתמש לניוזלטר האלקטרוני CNK & Co