עריכת שימוע – למי ומתי?

Rate this post

יש לא מעט חוקים וכללים החלים על מעביד, במטרה לכונן מערכת יחסים מקצועית מוצלחת. גם אם מעסיק מחליט לסיים את יחסיו המקצועיים עם העובד ומעוניין לפטר אותו, החוק קובע כי אסור לו לעשות זאת בטרם תינתן לו הזדמנות להגיב על הפיטורים ועל הכוונה לערוך אותם. כל עובד זכאי לשימוע – אך כיצד הוא מתבצע בפועל?

עריכת שימוע לפני פיטורין של עובד

שלבי עריכת שימוע לעובד

כדי שהליך השימוע יתבצע באופן הטוב ביותר, חייבים לערוך אותו במלואו ולהקפיד על כמה שלבים חשובים:

עריכת שימוע – הודעה מראש

בטרם עריכת השימוע עצמו, חובתו של המעביד היא להודיע לעובד על עריכת שימוע ולשתף אותו בנושא שלשמו הם מתכנסים – מהי עילת הפיטורים? היכן יתקיים השימוע? ומתי?

הודעה מראש לא יכולה להיות מן השפה ולחוץ, אלא היא שלב קריטי המאפשר לעובד להתכונן לשימוע ולהכין את תגובתו לטענות שמועלות.

נימוקי הפיטורין

המעביד חייב לעגן את הפיטורים בהסברים מנומקים. הוא לא יכול להישען על סיבות כלליות, אלא חייב לאזכר מקרים שקרו ויצרו תשתית ליצירת הפיטורים. המקרים הללו חייבים להיות מפורטים כמה שיותר, תוך פירוט המקרה, מתי התרחש ועוד. המעביד מחויב להציג בפני העובד את המצאים המשמשים ראיה כנגדו.

גורם מוסמך

בעת עריכת שימוע, הצגת הטענות על ידי המעביד חייבת להיות בנוכחות מייצגת של גורם מוסמך שאין לו נגיעה אישית במקרה ואין לו אינטרס לכאן או לכאן. גורם זה חייב להיות בעל הסמכה לקבל החלטות לגבי העובד.

ייצוג העובד

לעובד ניתנת הזכות המלאה לייצג את עצמו על ידי גורם מוסמך במטרה להגן על עצמו. כך למשל, מתאפשר לו לערוך חקירה במידה ובמהלך עריכת שימוע הוסיף המעביד עדים נוספים. ייצוג העובד יכול להיות על ידי עורך דין, נציג ועד עובדים אם קיים וכל גורם מוסמך אחר.

ניהול פרוטוקול

מהלך השימוע, הדברים שנאמרו בו והמסמכים המצורפים חייבים להיות מתועדים בכתב ולהימסר בהעתק לעובד. חשוב לדעת כי במידה ולא יכתב הפרוטוקול, הדבר עשוי לפסול את השימוע באופן חוקי ולהוות פגם מהותי בתהליך עצמו. הסיבה לכך היא כי בהיעדר גיבוי כתוב למה שנאמר בשימוע – בית המשפט לא יכול להכריע האם ההליך נעשה באופן חוקי על פי הכללים או לא.

תום לב

המעביד מחויב להקשיב לעובד בתום לב ולאפשר לו להביע את טענותיו באופן המלא. על אף שהשימוע נעשה לאחר שהמעביד קיבל החלטה אודות גורלו של העובד – הפתיחות שאיתה יבוא לפגישה היא זו שעשויה להפוך את "גזר הדין" של העובד, וייתכן והמעביד בעצמו יופתע מהטענות שיושמעו על ידי העובד בתגובה לטענותיו שלו.

מטרתו העיקרית של השימוע היא להעניק לעובד את ההזדמנות להגן על עצמו עם עורך דין לדיני עבודה ולהגיב על הטענות שמופנות כלפיו. הליך תקין מאפשר זאת באופן המלא.

 

מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת?

מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת?

פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין

פיטורי עובדת בהריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה

פיטורי עובדת בהריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה

זכויות אישה בהריון ואם טרייה

זכויות אישה בהריון ואם טרייה – כל מה שצריך לדעת

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

מה קורה לעובדי רשות השידור?

מה קורה לעובדי רשות השידור?