פיטורי עובד ללא שימוע כדין – האם ניתן?

Rate this post

בעבר הייתה זו זכות השמורה רק לעובדי המגזר הציבורי – אך היום השתנו פני הדברים. אחת הזכויות החשובות ביותר הניתנות לעובדים היא הזכות לשימוע במקרה של פיטורים. אם מעביד מחליט על פיטורי עובד, הוא חייב להודיע על כך מראש לעובד דרך עריכת שימוע. אך מה קורה אם מעסיק מחליט לפטר את עובדיו ללא הזכות הבסיסית הזו וללא הודעה מוקדמת? מהם חובותיו של המעסיק לעובד במקרה כזה?

פיטורי עובד ללא שימוע כדין

כיצד מחליטים מה יהיה הפיצוי שיינתן לעובד?

התמורה שתינתן לעובד במקרה בו לא זכה להליך שימוע מוסדר תלויה בנסיבות המקרה הספציפי. בין השאר, הדבר תלוי בשאלה האם העובד מעוניין להישאר בעבודה זו ולאורך כמה זמן, האם העובד מועסק במסגרת הסכם קיבוצי או הסדרים אחרים ועוד. לא משנה מהן הנסיבות, כדי לברור בעניין בצורה הטובה ביותר – הערכאה המשפטית היא המחליטה בנושא.

פיטורי עובד, מהן אפשרויות הפיצוי?

אפשרויות הפיצוי משתנות, כאמור, בהתאם למקרה הספציפי. בדרך כלל תנוע התמורה לעובד בין החזרתו על לעבודה על ידי המעסיק, נתינת פיצוי כספי או פיצוי כספי המלווה בפיצוי נוסף על עוגמת הנפש.
כדי שהערכאה המשפטית תקבל החלטה מושכלת אודות הפיצוי המגיע לעובד, היא תיקח בחשבון כמה פרמטרים, כגון ותק העובד, מעמדו בחברה, סיכויי ההצלחה של העובד בחברה, פרק הזמן שחלף מאז הפיטורים ועוד.

בחינת אופי הנזק שנעשה לעובד

על מנת לבחון את גובה הפיצוי הדרוש לפי חוקי דיני עבודה וכדי לכמת את עוגמת הנפש שנגרמה לעובד, יבחן בית המשפט את הנזק שנגרם לו בגין הפיטורים. הפסד שכר העבודה שנגרם לעובד מרגע שפוטר מחושב לפי שכרו החודשי, והתקופה שישלם המעביד את הפיצוי הכספי – נקבעת על פי מידת שרירות הלב שפעל בה המעביד, כמו גם על פי מה שעבר על העובד בפרק הזמן שמאז הפיטורים, הסיכוי שלו למצוא מקום עבודה חלופי, האם הוא רשאי לחתום אבטלה, האם מקום העבודה החדש – אם מצא – שווה באיכותו למקום העבודה הקודם ועוד.

כשמדובר בנזק שאינו ממוני, גם אז יכניס השופט את שיקולי ההפסד שנגרמו לעובד, את מידת עוגמת הנפש שחווה וכן את חוסר תום הלב שנהג בו המעביד – וישכלל את אלה לכדי תגובה מתאימה.

בין אם מדובר בנזק ממוני ובין אם לאו, על מנת ליצור הרתעה וכדי לכונן יחסי עבודה תקינים, ייתכן והשופט יחליט על עונש שישקף גם את גורם ההרתעה ולא רק את הנזק שנגרם, בבחינת "למען יראו ויראו".

על מנת לכונן יחסים תקינים בין העובד למעביד גם בעת פיטורים וכדי שיחסי העבודה יהיו אנושיים והוגנים, קבע המחוקק סדרת צעדים בהם חייב המעביד לנקוט בעת פיטורים – אחד מהם הוא עריכת שימוע כדין.

 

מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת?

מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת?

פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין

פיטורי עובדת בהריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה

פיטורי עובדת בהריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה

זכויות אישה בהריון ואם טרייה

זכויות אישה בהריון ואם טרייה – כל מה שצריך לדעת

חישוב פיצויי פיטורין

חישוב פיצויי פיטורין

מה קורה לעובדי רשות השידור?

מה קורה לעובדי רשות השידור?