חישוב פיצויי פיטורין

Rate this post

כל עובד שכיר במדינת ישראל הזכאי לפיצויי פיטורין, יכול לקבלם בהתאם לסטטוס העבודה שלו והגדרתו בעיני החוק והמעסיק. פיצויי הפיטורין מגיעים לכל עובד שפוטר ובמקרים מסוימים גם לעובד שהתפטר. כיצד מחושבים פיצויי הפיטורין ומהם מרכיבי השכר הנלקחים בחשבון?

חישוב פיצויי פיטורין בעזרת עו"ד

סוג העובד והחישוב:

עובד בשכר חודשי – החישוב יעשה על פי החודש האחרון בו קיבל שכר בעבודתו.

עובד בשכר קבלני – החישוב יעשה על פי שכלול של 12 החודשים קודם הפיטורים.

עובד בשכר יומי או שעתי – בהתאם לחלקיות המשרה יחושב שכר הפיצויים, ואל מול השכר השעתי או היומי שקיבל העובד בעת הפיטורים.

עובד ששכרו האחרון הופחת – במידה ושכרו האחרון של העובד הופחת ונוצר קושי חישוב פיצויי פיטורין עקב כך, מחשבים אותם בשתי פעימות: החישוב הראשון יעשה על פי התקופה שלפני ההפחתה, והשכר האחרון שלאחר ההפחתה.

עובד שחל שינוי זמני בשכרו האחרון – אם חל שינוי רק בשכרו האחרון של העובד, יחושב השכר האחרון לפני השינוי.

עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו – אם צורת העסקתו של העובד השתנתה ובהתאם גם שכרו, יחושב הפיצוי הכולל על פי כל תקופת עבודה בנפרד ועל פי השכר האחרון של לפני השינוי וזה שאחריו.

עובד שחל שינוי מהותי בתפקידו – אם תפקידו של העובד השתנה במהלך תקופת עבודתו, יעשה החישוב בנפרד לגבי כל תפקיד. כדי לחשב את השכר עבור התפקיד הראשון (ולא הנוכחי), יבדק השכר שמקבל עובד מקביל בתפקיד זהה נכון לשעת חישוב פיצויי פיטורין.

עובד בשכר בסיס בתוספת עמלות – כשעובד מקבל מלבד שכר הבסיס גם עמלות, יחושב שכר הבסיס האחרון וכן ממוצע העמלות של השנה החולפת (12 החודשים האחרונים).

מהם מרכיבי השכר עבור חישוב פיצויי פיטורין?

רכיבי השכר שיובאו בחשבון בחישוב שכר הפיטורים, מורכבים משכר היסוד של העובד (כפי שפורט בפסקה לעיל), בתוספת שנות הוותק שצבר בעבודה, תוספת עבור משפחה אם יש לו, תוספת יוקר מחיה וכן תוספת מקצועית.

 

מהם מרכיבי השכר שאינם מחושבים בפיצויי הפיטורין?

על פי החוק, כל רכיב המופיע בשכרו של העובד אך מוגדר כתוספת (מלבד המרכיבים שפורטו לעיל), לא נחשבים כ"שכר היסוד".

מרכיבי השכר שאינם נכללים בחישוב פיצויי הפיטורין הם אחזקת טלפון, רכב, שעות נוספות, פרמיות ועוד. עם זאת, אם העובד יצליח להוכיח שתשלום מסוים שעליו לקבל מכונה "תוספת" ללא הצדקה – הדבר יוכל להיכלל בתוך חישוב הפיצויים הכללי, כחלק משכר העבודה.

כדי להבין מה נחשב כתוספת ומה לא, חשוב לבחון כל סעיף וסעיף ולבדוק האם מדובר בתוספת של ממש או תוספת פיקטיבית שכן אמורה להיכנס לחישוב שכר היסוד.

פיצויי הפיטורים לעובד מחושבים בהתאם לחוקי דיני עבודה ולסטטוס העבודה שלו, הוותק שצבר וכן תוספות נוספות הנכללות בחישוב. חשוב להבין מהן זכויותיו של העובד בבואו לקבל פיצויי פיטורין על מנת שהסכום הסופי שמגיע לו יחושב כראוי.

 

 

מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת?

מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת?

פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין

פיטורי עובדת בהריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה

פיטורי עובדת בהריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה

זכויות אישה בהריון ואם טרייה

זכויות אישה בהריון ואם טרייה – כל מה שצריך לדעת

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

מה קורה לעובדי רשות השידור?

מה קורה לעובדי רשות השידור?