חישוב תשלום ימי חג

Rate this post

במסגרת סעיף 7 לצו ההרחבה הקרוי גם "הסכם מסגרת 2000", נקבעו מספר שינויים הנוגעים לכלל העובדים במשק. בין השאר, נקבעה חובת תשלום דמי חגים לעובדים שאינם עובדים בשכר חודשי. עבור כל יום חג בו עובד נעדר מעבודתו הוא צובר זכאות לדמי חגים. להלן פירוט אודות עיקרי החוק ואופן חישוב תשלום ימי חג.

חוק תשלום ימי חג

עובדים שאינם חודשיים

החוק דן בעובד שאינו חודשי, מאחר ותשלומיו של עובד חודשי נקבעים באופן כולל (הכולל את ימי החג) והוא לא מקבל תמורה עבור כל יום עבודה בנפרד. כדי לוודא שעובד העובד במתכונת יומית או שעתית אינו נפגע כתוצאה מימי עבודה בהם חלים חגים, נקבע החוק הקובע כי עבור כל יום שכזה יינתן לעובד תשלום.

מי זכאי לתשלום?

כדי להיות זכאי לתשלום עבור ימי החג, ישנם שלושה קריטריונים בהם צריך לעמוד (מלבד העובדה שהעובד אינו עובד חודשי):

  1. העובד השלים לפחות שלושה חודשי עבודה במקום העבודה הנוכחי
  2. חג שחל ביום שבת או ביום אחר בו אין עבודה שוטפת (כמו למשל יום שישי)
  3. העובד עבד ביום שלפני החג וביום שאחרי החג. אלא אם כן ניתנה הסכמת המעסיק לעניין (ימי חופשה, לא שובץ בסידור העבודה ועוד) – הוא אינו זכאי לתשלום.

מהו גובה התשלום?

צו ההרחבה שקבע את התמורה הכספית עבור תשלום ימי חג, לא קבע את גובה התשלום שיינתן עבור כל יום חג. בדרך כלל וברוב מקומות העבודה יינתן תשלום בגובה השכר היומי הרגיל שלו, ללא תוספות כגון שעות נוספות, נסיעות ועוד. עבור עובדים שעתיים מחושב התשלום לפי ממוצע של כמות השעות שעבדו בשנה החולפת.

תשלום ימי חג לפי דתות שונות

לפי הדת אליה משתייך העובד, אלו ימי החופשה שהוא זכאי להם. עובדים יהודים זכאים עבור תשלום ימי חג בחגים יהודיים, עובדים מוסלמים בחגים מוסלמים, נוצרים בחגים נוצרים וכן עובדים דרוזים זכאים לימי החופשה על פי רשימת החגים הדרוזים.

תשלום מוגדל עבור עבודה בחג

במידה ועובד מחליט לעבוד ביום חג שנקבע לדתו, הוא זכאי לתוספת שכר של 50%, כך ששכרו הכולל לאותו היום יעמוד על 150% סך הכל. בנוסף, עובד שעבד ביום חג שהוא גם יום המנוחה השבועית שלו, זכאי גם ל-150% משכר עבודתו – ולא לתשלום כפול.

כיצד מממשים את הזכות?

הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק ומחושבת בתלוש השכר הבא של העובד, ללא בקשה מיוחדת מצד העובד. חשוב לדעת כי השכר המשולם עבור ימי החג, הוא לאחר ניכויים של ביטוח בריאות, ביטוח לאומי ומס הכנסה.

תשלום עבור ימי חג עפ"י חוקי דיני עבודה זו זכות בסיסית של כל עובד שאינו עובד חודשי במדינת ישראל. יחד עם זאת, עובד שמעוניין לעבוד בימי החג של דתו – זכאי לתשלום מוגדל עבורם.

 

מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת?

מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת?

פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין

פיטורי עובדת בהריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה

פיטורי עובדת בהריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה

זכויות אישה בהריון ואם טרייה

זכויות אישה בהריון ואם טרייה – כל מה שצריך לדעת

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

מה קורה לעובדי רשות השידור?

מה קורה לעובדי רשות השידור?