עורך דין דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה
5 (100%) 14 votes

דיני עבודה הינו תחום משפטי העוסק במגוון רחב של סוגיות והיבטים משפטיים הקשורים ביחסי עובד – מעביד. תחום זה הינו תחום משפטי המתנהל באמצעות ערכאות נפרדות העוסקות ומתמחות בתחום דיני העבודה וזאת באמצעות בתי הדין לעבודה הפזורים ברחבי הארץ. תחום דיני העבודה מעוגן במספר חוקים שונים שמטרתם להסדיר את מערכת היחסים שבין ציבור העובדים לציבור המעסיקים, כאשר בין יתר חוקי העבודה המרכזיים נמנים חוקים כגון: חוק פיצויי פיטורים, חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק דמי מחלה, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק עבודת נשים, חוק יסוד חופש העיסוק וחוקים נוספים.

ייעוץ בדיני עבודה של עורך דין דיני עבודה

דיני עבודה עורך דין – זכויות העובדים במדינת ישראל

חוקי העבודה המונהגים במדינת ישראל נועדו בראש ובראשונה להגן על ציבור העובדים ולאפשר לכל אחד ואחת מהם להגן על מלוא הזכויות העומדות לרשותם מתוקף החוק. בין יתר זכויות העובדים המעוגנות באמצעות חוקי העבודה השונים תוכלו למצוא:

דיני עבודה עורך דין לענייני עבודה חותם על חוזה

תפקידיו של עורך דין דיני עבודה

תחום דיני העבודה הכולל בתוכו מגוון רחב של נושאים הקשורים ליחסי עובד-מעביד, מחייב את כלל העובדים בישראל לשכור את שירותיו של עורך דין לענייני עבודה למטרות טיפול מהיר, יעיל ומקצועי בכל אותם מקרים בהם הם עלולים למצוא את עצמם מתמודדים עם סוגיה משפטית הקשורה לעבודתם וזאת לצרכי מימוש מלוא זכויותיהם על פי חוקי העבודה השונים הרלוונטיים לסוגיה המשפטית עימה הם מתמודדים.

בין יתר השירותים המשפטיים המוצעים לציבור המועסקים במדינת ישראל על ידי עורך דין לענייני עבודה תוכלו למצוא:

ושירותים משפטיים נוספים המיועדים לציבור המועסקים. כמו כן, עורך דין לענייני עבודה, מספק שירותים משפטיים גם לציבור המעסיקים וזאת במסגרת ליווי משפטי בכל הנוגע להתנהלות אל מול ציבור העובדים והגנה על זכויותיהם על פי חוק.

עורך דין דיני עבודה חותם הסכם

כיצד לבחור עורך דין לענייני עבודה?

בדומה לכל תחום משפטי אחר בו אתם מוצאים את עצמכם נזקקים לשירותיו המשפטיים של עורך דין, גם בתחום דיני העבודה, אנו ממליצים לכם לבחור את זהותו של עורך הדין בהתאם לניסיון המעשי העומד לרשותו בתחום ובהתאם לתחום התמחותו הרלוונטי לסוגיה המשפטית עמה אתם נדרשים להתמודד בעזרת עורך דין דיני עבודה בתחום זה. כמו כן, אנו ממליצים לכם לשכור את שירותיו של משרד עורכי דין לענייני עבודה המציג בפניכם הישגים תקדימיים בתחום דיני העבודה במקרים הזהים לסוגיה המשפטית עימה אתם נדרשים להתמודד בתחום.

חוקי מגן בתחום דיני העבודה

תחום דיני העבודה כולל בתוכו מספר חוקי מגן אשר נועדו לעגן באופן חוקתי את הזכויות הבסיסיות להן זכאי כל עובד במשק הישראלי. בין יתר חוקי המגן העיקריים המונהגים במדינת ישראל נכללים החוקים הבאים: חוק דמי מחלה, חוק הגנת השכר, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, חוק הודעה לעובד, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, חוק החניכות, חוק חופשה שנתית, חוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, חוק חיילים משוחררים, חוק שירות התעסוקה, חוק יישוב סכסוכי עבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, חוק גיל פרישה, חוק בית הדין לעבודה, חוק עובדים זרים, חוק הגנה על עובדים, חוק עבודת הנוער, חוק עבודת נשים, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק שכר מינימום, חוק פיצויי פיטורין, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד וחוק פיצויי פיטורים.

כל אחד מהחוקים הנ"ל כולל בתוכו מגוון רחב של זכויות העומדות לרשות ציבור המועסקים במדינת ישראל. על מנת להגן על מלוא זכויותיכם אנו ממליצים לכל אחד ואחת מביניכם לפנות לקבלת ייעוץ בדיני עבודה בסוגיה כזו או אחרת הקשורה לתחום עיסוקכם. הייעוץ המקצועי של עורך דין דיני עבודה מוצע לכם כיום על ידי עורכי דין שונים העוסקים בתחום דיני העבודה ובאמצעות פגישת ייעוץ אחת תוכלו גם אתם לדעת יותר על הזכויות העומדות לרשותכם מתוקף חוקי המגן השונים המונהגים בישראל.

במשרד עו"ד דיני עבודה עוסקים בין היתר גם בהסכמים קיבוציים, הסכמים אלו נחתמים בין קבוצות עובדים מאוגדים בארגון אל מול מעביד, ארגון מעבידים או קבוצת מעבידים. הסכמים יכולים להיות ספציפיים לסקטור מסוים, אזור גאוגרפי, חתך אוכלוסיה או הסכמים קיבוציים כלליים החלים על כלל המשק.

 


תנאי העסקת עובדים זרים

תנאי העסקת עובדים זרים

הגשת ערעור על החלטת משרד הפנים

הגשת ערעור על החלטת משרד הפנים

פיטורי עובד ללא שימוע כדין- האם ניתן?

פיטורי עובד ללא שימוע כדין – האם ניתן?

עריכת שימוע – למי ומתי?

עריכת שימוע – למי ומתי?

חוק לתיקון דיני משפחה מזונות

חוק לתיקון דיני משפחה מזונות

זכויות עובדת בהריון

זכויות עובדת בהריון

חישוב תשלום ימי חג

חישוב תשלום ימי חג

חישוב ימי חופשה שנתית

זכויות עובדים זרים

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

בקשה לקבלת אשרת עבודה למומחה