עורך דין דיני עבודה

שיטת המשפט במדינת ישראל, מצריכה מהשופטים להתמחות כמעט בכל התחומים. שופט בית משפט מחוזי לדוגמה, יידרש לדון גם בעניינים פליליים, גם בעניינים מסחריים אזרחיים, גם בערעורים על ענייני משפחה, וגם במשפט מנהלי. עם זאת, מצא לנכון המחוקק ליצור מספר בתי דין ייחודיים לדין ספציפי, תחום דיני עבודה הנו תחום ייחודי, שזכה לבית דין ייחודי משלו. מדובר בבתי הדין האזוריים לעבודה המאפשר הגשת תביעה לבית הדין לעבודה בקצורה קלה נוחה. למעלה מכך, המחוקק מצא לנכון אף להעניק לתחום דיני העבודה ערכאת ערעור ייחודית משלה, הלו הוא בית הדין הארצי לעבודה, שמקום מושבו בירושלים.

עורך דין דיני עבודה חותם על הסכם

התמחות של עורך דין דיני עבודה

עורך דין לדיני עבודה לא יעסוק בתחום כאחד מתחומי ייצוג רבים. בכדי לקבל ייעוץ בדיני עבודה, על עורך דין דיני עבודה להכיר פסיקה ענפה אשר מתעדכנת כמעט מדי שבוע, המחוקק קובע אמות מידה כלליות, אולם, כידוע, המציאות עולה על כל דמיון ובכל רגע נוצרת סיטואציה עליה המחוקק לא חשב המגיעה לפתחו של בתי הדין לענייני עבודה אזוריים. גם הטכנולוגיה ההולכת ומתפתחת יוצרת אתגרים רבים למעסיקים ולעובדים כאחד, הזכות לפרטיות במקום העבודה, עד כמה ניתן לדרוש מעובד לקחת עמו את העבודה הביתה ולהישאר זמין גם בשעות בהם הוא לא עובד בפועל? האם מותר למעסיק להיכנס לכתובת הדואר האלקטרוני של העובד ועוד רבים החוקים העונים על תחומים הבאים לידי ביטוי ביום יום ואשר המחוקק טרם נתן להם מענה קונקרטי ומקיף.

כאשר נדרשים לקבל ייעוץ בדיני העבודה, מומלץ בחום להשתמש עם עורך דין דיני העבודה המתמחה בתחום זה, עורך דין דיני עבודה המופיע בבתי הדין הפזורים בארץ ומכיר את הפרקטיקה, ולא רק את התאוריה.

עורך דין לענייני עבודה חותם על חוזה

חוקי מגן מרכזיים בדיני עבודה

חוק ארגון הפיקוח על העבודה
חוק בית הדין לעבודה
חוק גיל פרישה
חוק דמי מחלה
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום
חוק הגנת השכר
חוק החניכות
חוק חופשה שנתית
חוק יישוב סכסוכי עבודה
חוק עבודת הנוער
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)
חוק עובדים זרים
חוק פיצויי פיטורין
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
חוק שעות עבודה ומנוחה
חוק שירות התעסוקה
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
פקודת התאונות ומחלות משלוח-יד
חוק הסכמים קיבוציים
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
חוק עבודת נשים
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)
חוק הזכות לעבודה בישיבה
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק שירות עבודה בשעת חרום
חוק שכר מינימום

עורך דין דיני עבודה חותם הסכם

במשרד ע"וד דיני עבודה עוסקים בין היתר גם בהסכמים קיבוציים, הסכמים אלו נחתמים בין קבוצות עובדים מאוגדים בארגון אל מול מעביד, ארגון מעבידים או קבוצת מעבידים. הסכמים יכולים להיות ספציפיים לסקטור מסויים, אזור גאוגרפי, חתך אוכלוסיה או הסכמים קיבוציים כלליים החלים על כלל המשק.

מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת?

מה קורה לעובדים כאשר חברה מתפרקת?

פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין

פיטורי עובדת בהריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה

פיטורי עובדת בהריון, טיפולי פוריות ולאחר לידה

זכויות אישה בהריון ואם טרייה

זכויות אישה בהריון ואם טרייה – כל מה שצריך לדעת

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

זכויות עובד שפוטר – המדריך המלא

מה קורה לעובדי רשות השידור?

מה קורה לעובדי רשות השידור?