מי זכאי לקבלת מעמד בישראל?

בין הזכאים לקבלת מעמד בישראל הם:

זר שהתגייר זכאי לעלות לישראל ככל יהודי "רגיל". חשוב לזכור ולהבין כי לא כל גיור מקבל את התוקף הרואי לו בעיני משרד הפנים. חשוב לשים לב לאיכות הגיור וכשרותו נשאלת ומתעוררת תדיר בפסיקה. ידוע כי הרשויות בישראל עורכות בחינה מדוקדקת ומקיפה של הליכי הגיור ותוכנם במטרה לסנן בקשות להסדרת מעמד המוגשות מטעמים פסולים, ובהם שימוש בגיורים לא חוקיים שמטרתם היחידה לקנות מעמד בישראל.

זכאים לקבלת מעמד בישראל

 

 

כתב אישום על העסקת עובד זר

כתב אישום על העסקת עובד זר

קבלת מעמד מכוח בן זוג אזרחית ישראלית

קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

קבלת מעמד בישראל מטעמים רפואיים

קבלת מעמד בישראל מכוח טעמים רפואיים

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין דיני עבודה חיפה

אשרת עבודה לעובדים זרים

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות