קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי – בקשה הומניטרית

Rate this post

לא לכל החיילים יש הורים החיים במדינת ישראל. חיילים רבים מתגייסים, נלחמים ומשרתים בצה"ל – והם למעשה חיילים בודדים. הם מגיעים לכאן לבד, עם היכרות קלושה אודות מדינת ישראל (או ללא היכרות כלל) ומתחילים לחיות באופן אינטנסיבי ומלא מתח במשך כמה שנים. בסוף של יום או בסופה של תקופה, הם לא מגיעים לבית חם עם אבא, אמא ואחים – המשפחה שלהם נמצאת בניכר.

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי

משרדי רשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים – נוהל מתוקן

מצבם המאתגר של החיילים הבודדים במדינת ישראל, הוביל מהלך ממשלתי שנועד להקל על חייהם. במסגרת מהלך זה, אישרה הכנסת את הבאת ההורים הזרים לחיילים ששירתו בצה"ל למדינת ישראל, והם יוכלו לשהות בה על בסיס אשרת שהיה חוקית שתאפשר להם לחיות לצד ילדם או ילדתם החיילים. המהלך עוגן בחוק ונקרא  "נוהל מתן מעמד להורים לחיילים".

מהם שלבי מתן המעמד?

מתן המעמד ואשרת השהיה מתחלק לכמה שלבים עיקריים:

אשרת ביקור

בשלב הראשון מקבל ההורה אשרת ביקור (ב/2 – ויזת תייר לישראל) המאפשרת לו לשהות בישראל עד לתקופה של שלושה חודשים.

הגשת בקשה למעמד תושב ארעי

לאחר הגיע ההורה לארץ, הוא יוכל להגיש בקשה לקבל מעמד של תושב ארעי (א/5). מעמד זה יאפשר לו לשהות בישראל למשך שנה, ולאחר מכן יוכל להאריך את האשרה לפרק זמן של שנתיים (עד ארבע שנים).

קבלת תושבות קבע

בסוף הליך זה ולאחר שקיבל ההורה את מעמד תושב ארעי, יוכל לקבל מעמד של תושב קבע. כדי לעשות זאת, עליו להגיש בקשה רשמית על פי הנוהל הסדיר להורים לחיילים.

בקשה להתאזרחות

הזכות לתושבות או אזרחות כפופה לסייגים הקבועים בחוק, בהתאם לקריטריונים לקבלת אזרחות ישראלית. אם ההורה לחייל רוצה להפוך לחלק מעם ישראל וליהנות ממעמד של אזרח – הוא יכול להתחיל הליך התאזרחות, במהלכו תיבדק זכאותו.

מעמד הומניטרי לחריגים

ההליך הזה הוא בעיקרו הליך הומניטרי והמעמד הוא מעמד מטעמים הומניטרים. מדינת ישראל מבינה שהיא לא יכולה "להפקיר" את החיילים הבודדים לגורלם, וכי כדי שיצליחו בשליחותם הצבאית במדינת ישראל, הם חייבים לחוש תמיכה ביתית ולהיות בקרבתם של הוריהם, גם אם הם אינם אזרחים ישראלים. חשוב להדגיש כי בן הזוג הזר מקבל מעמד של תושב רק מכוח הזוגיות ולא מכוח ההורות. בדומה לכך ניתן לראות סוג נוסף של חריגים – הורה קשיש ובודד. במקרה בו אזרח זר נישא לישראלי/ת ומקבל אזרחות ישראלית אך משאיר את הוריו המבוגרים והבודדים בארצם – יש מקום לשקול את הבאתו ארצה כדי שיוכל לחיות לצד ילדו, תוך שהוא מקבל מעמד של תושב.

על אף שיש חוקים נוקשים הנוגעים לאזרחות ולמעמד תושב, ישנם יוצאים מן הכלל – אחד מהם הוא הורה לחייל ישראלי.

 

כתב אישום על העסקת עובד זר

כתב אישום על העסקת עובד זר

קבלת מעמד מכוח בן זוג אזרחית ישראלית

קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

קבלת מעמד בישראל מטעמים רפואיים

קבלת מעמד בישראל מכוח טעמים רפואיים

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין דיני עבודה חיפה

אשרת עבודה לעובדים זרים

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות