קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי בקשה הומניטרית

זכות לתושבות או אזרחות, בן הזוג הזר, מכוח ההורות. הורים זרים לחיילים ששירתו בצה"ל, הורה קשיש ובודד, מעמד מטעמים הומניטריים, משרדי רשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים

קבלת מעמד של הורה לחייל ישראלי

 

 

 

כתב אישום על העסקת עובד זר

כתב אישום על העסקת עובד זר

קבלת מעמד מכוח בן זוג אזרחית ישראלית

קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

קבלת מעמד בישראל מטעמים רפואיים

קבלת מעמד בישראל מכוח טעמים רפואיים

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין דיני עבודה חיפה

אשרת עבודה לעובדים זרים

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות