זכויות עובדים זרים

Rate this post
 עובדים זרים המגיעים להתגורר במדינת ישראל ועובדים בענפים השונים במשק באופן מסודר וחוקי, זכאים למגוון רחב של זכויות המתחלקות לזכויות תעסוקתיות, אישיות, סוציאליות וכן זכויות המקנות להם הגנה מפני ניצול פוטנציאלי. הנה סקירה חלקית אודות הזכויות הללו, לפי התחומים השונים.

ספר זכויות עובדים זרים

זכויות תעסוקתיות – עובדים זרים

כל עובר זר זכאי לזכויות תעסוקתיות מאת מעסיקו:

זכויות סוציאליות

במסגרת הזכויות הסוציאליות המוענקות לעובדים זרים, יש כמה בולטות:

זכויות אישיות

הנה מקצת מהזכויות האישיות המוענקות לעובדים זרים:

הפרה של זכויות העובדים הזרים היא עבירה פלילית – דעו את החוק, ועמדו בו במלואו.

 

כתב אישום על העסקת עובד זר

כתב אישום על העסקת עובד זר

קבלת מעמד מכוח בן זוג אזרחית ישראלית

קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

קבלת מעמד בישראל מטעמים רפואיים

קבלת מעמד בישראל מכוח טעמים רפואיים

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין דיני עבודה חיפה

אשרת עבודה לעובדים זרים

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות