קבלת אשרת (ויזה) תייר בישראל

מספר שלבים פשוטים לקבלת אשרת תייר :

טופס בקשה למתן אשרת כניסה.

צילום דרכון הכולל אשרות כניסה למדינות אחרות.

צילום תעודת זהות של תושב ישראל המזמין.

טופס התחייבות של המזמין ליציאתו של המוזמן במועד. בטופס זה  יש לפרט גם את מטרת ומשך הביקור.

מסמכים רשמיים ותעודות ציבוריות המעידות על הקשר בין המזמין למוזמן.

בהזמנת "זר קטין" יש להציג אישור חתום על ידי שני ההורים, או אישור מהאפוטרופוס החוקי.

במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המוזמן מוגדרת על ידי גורמי הביטחון כמדינת אבחון/סיכון, יש למלא טופס קורות חיים מקוצר שיועבר לאישור ביטחוני.

יפוי כוח להזמנת זר  עבור זר המוזמן לצורך דיון משפטי או ועדת תביעות במוסד לביטוח לאומי.

 

ספר חוקים לקבלת אשרת (ויזה) תייר בישראל

מאמרים רלוונטיים

כתב אישום על העסקת עובד זר

כתב אישום על העסקת עובד זר

קבלת מעמד מכוח בן זוג אזרחית ישראלית

קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

קבלת מעמד בישראל מטעמים רפואיים

קבלת מעמד בישראל מכוח טעמים רפואיים

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין דיני עבודה חיפה

אשרת עבודה לעובדים זרים

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות