קבלת מעמד עקב נישואין

תש"י-1950, נישואיו לישראלי יהודי , נישואי תערובת, סעיף 4א לחוק השבות, זכות השיבה, זר הנישא לישראלי , סעיפים 5 עד 8 לחוק[3], סעיף 5(א) לחוק האזרחות, בגיר לקבל אזרחות ישראלית במשרד הפנים.

עורך דין דיני הגירה עם ספר חוקים

 

 

כתב אישום על העסקת עובד זר

כתב אישום על העסקת עובד זר

קבלת מעמד מכוח בן זוג אזרחית ישראלית

קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

קבלת מעמד בישראל מטעמים רפואיים

קבלת מעמד בישראל מכוח טעמים רפואיים

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין דיני עבודה חיפה

אשרת עבודה לעובדים זרים

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות