תנאי העסקת עובדים זרים

תנאי העסקת עובדים זרים
5 (100%) 1 vote

כל אזרח ישראלי המעוניין להעסיק עובדים זרים במגוון רחב של תחומים, חייב להצטייד בהעסקת עובד זר ואישורים הדרושים להעסקתו ולעשות זאת כדין, וכן לעמוד בכל כללי זכויות עובדים זרים – זכויות כלליות ופרטיות. להלן תנאי ההעסקה של עובדים זרים במדינת ישראל.

ספר חוקים המאגד את תנאי העסקת עובדים זרים

 

השגת אשרת עבודה – העסקת עובד זר

ראשית, על המעביד לפנות אל יחידת הסמך הרלוונטית במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה ולהגיש בקשה להיתר העסקה, שכן כל עובד זר מחויב לעבוד רק כשיש ברשותו אשרת עבודה בתוקף. ללא האישור המתאים, עלול העובד הזר להיות מגורש מהארץ, ועל המעסיק יוטלו קנסות חמורים.

 

תנאי עבודה באחריות המעסיק

שכר

המעסיק מחויב לשלם לעובד הזר את שכרו עד ה-9 בכל חודש. שכרו של העובד יורכב משכר המינימום ומעלה (לא פחות מזה), דמי הנסיעה שמשלם העובד כדי להגיע ולחזור ממקום העבודה, דמי הבראה שישולמו כעבור שנת עבודה אחת והלאה. את השכר ניתן לשלם במזומן, בצ'ק או בהעברה בנקאית, כל עוד חשבון הבנק אליו עובר השכר הוא חשבון הבנק בו רק לעובד יש זכויות.

ימי חופשה

ממש כמו עובד ישראלי מן המניין, גם לעובד זר ישנן זכויות הקשורות בימי חופשה ומנוחה. לעובד מגיעים ימי חופשה שנתית בהתאם לוותק שצבר, מנוחה שבועית של 25 שעות רצופות, ימי שבתון, חופשות בחגים עבור תשעה ימי חג בשנה בהתאם לחגים הנהוגים בדתו או לחגים היהודיים (לבחירתו) וכן חופשות מחלה, בשיעור של יום וחצי מחלה עבור כל חודש עבודה.

זכויות סוציאליות

על המעביד לספק לעובד זכויות סוציאליות מלאות, הכוללות ביטוח פנסיוני לפי חוק והפרשות לקרן חיסכון (אותם יכול למשוך העובד בתום תקופת עבודתו), וכן לבטח את העובד בביטוח הלאומי, מה שכרוך גם בתשלומים מסודרים לביטוח הלאומי עבור כל העסקת עובד זר שהמעביד מעסיק.

 

ביטוח רפואי

על המעסיק לספק לעובד ביטוח רפואי בתוקף הנעשה אצל מבטח עם רשיון בתוקף. פוליסת הביטוח לעובד הזר כוללות סעיפים ותנאים מסוימים, ולכן על כל מעסיק להקפיד לבטח בביטוח רפואי המתאים לעובדים זרים, ולא כללי. לאחר ביצוע הביטוח, יעניק המעביד לעובד העתק של הפוליסה, בשפה שהעובד מבין.

מגורים הולמים

מציאת מגורים לעובד הזר לכל אורך תקופת העבודה היא באחריות המעסיק. על המגורים להיות הולמים וראוים, ועל המעסיק לספק את מקום המגורים עד לתקופה של שבעה ימים לאחר סיום העבודה המשותפת.

פיצויי פיטורין

בסיום יחסי העבודה, מחויב המעביד להעניק לעובד פיצויי פיטורין על פי החוק, לכל עובד שעבד מעל לפרק זמן של שנה אחת ומעלה. לאחר הינתן הודעה מוקדמת, פיצויי הפיטורין יחושבו לפי חודש שכר אחד לכל שנת עבודה.

תנאי ההעסקה המפורטים חייבים להיכלל בהסכם העסקה מסודר עליו יחתום גם העובד, בשפה המובנת לו. תנאים אלו הם חובה חוקית החלה על העסקת עובד זר.

כתב אישום על העסקת עובד זר

כתב אישום על העסקת עובד זר

קבלת מעמד מכוח בן זוג אזרחית ישראלית

קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

קבלת מעמד בישראל מטעמים רפואיים

קבלת מעמד בישראל מכוח טעמים רפואיים

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין דיני עבודה חיפה

אשרת עבודה לעובדים זרים

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות