תנאי העסקת עובדים זרים

תנאי העסקת עובדים זרים שזכאים לתנאי עבודה

לפני תחילת העסקת עובדים זרים בעסק יש לחתום עם עובד הזר הסכם עבודה המפרט בצורה מסודרת את כל זכויותיו וחובותיו
מעסיקי עובדים זרים מחויבים עפ"י חוק לדאוג לעובדים זרים העובדים בעסק למגורים הולמים ולביטוח רפואי
הפרה של זכויות עובדים זרים היא עברה פלילית לפי החוק שהעונש עליה הוא מאסר וקנס של  עזרות אלפי שקלים לבעל העסק

ספר חוקים המאגד תנאי העסקת עובדים זרים

כתב אישום על העסקת עובד זר

כתב אישום על העסקת עובד זר

קבלת מעמד מכוח בן זוג אזרחית ישראלית

קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

קבלת מעמד בישראל מטעמים רפואיים

קבלת מעמד בישראל מכוח טעמים רפואיים

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין דיני עבודה חיפה

אשרת עבודה לעובדים זרים

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות