בקשה לקבלת אשרת עבודה למומחה

Rate this post

בעשורים האחרונים קולטת מדינת ישראל לא מעט עובדים זרים ממדינות שונות. בעוד שרובם עובדים בענפי התעשייה, בניין, סיעוד וחקלאות בעבודות כפיים פשוטות, לצידם מגיעים גם עובדים זרים הנחשבים למומחים בתחומם.

מדינת ישראל מעסיקה, באישורים מיוחדים ותוך שימוש בהליך שנפרט אודותיו מיד, מומחים הנקראים מומחים זרים. הסטטוס שלהם נחשב למועדף יותר ויש להם מאפיינים יחודיים משלהם – בדומה לסטטוס דומה של מומחים זרים בכל רחבי העולם. מהם הפרמטרים המגדירים מומחים זרים ומהם התנאים לקבלת השירות?

ספר חוקים עבור אשרת עבודה למומחה

כיצד נקבע מעמדו של מומחה זר?

בשנת 2011 הוקמה ועדה מקצועית בכנסת, במטרה לבחון את סוגיית העסקתם וקבלת אשרת עבודה למומחה זר בישראל. בסופו של דבר, כך קבעה הוועדה, מדובר באינטרס אישי של מדינת ישראל להתפתח וללמוד ממומחים שאינם מקומיים ולכן הציבה את הקטגוריה הזו כקטגוריה מועדפת.

מהם הפרמטרים המגדירים מומחים זרים?

עובד מומחה יחשב כמי שיש לו השכלה, ידע ייחודי בתחומו, כישורים נדירים, הישגים מוכחים בתחום התמחותו, ניסיון בתחום וכל מאפיין נוסף שמשקף את הידע וההתמחות של המומחה.

להלן פרמטרים נוספים:

שכר – מומחה זר ישתכר לכל הפחות כפליים מהשכר הממוצע במשק
העברת מידע – על המומחה הזר מוטלת אחריות להעביר את המידע שרכש או שיש ברשותו לעובד ישראלי מקומי שיחליף אותו בסיום תפקידו. בנוסף, על המומחה הזר להעביר מידע או ניסיון שאינם קיימים בישראל.
פיתוח – העסקתו של המומחה לא תתמצה רק בשכירתו, אלא העסקתו תיצור מקומות עבודה חדשים בישראל

תנאים לקבלת אשרת עבודה למומחה

כדי לקבל מומחה זר לשורות העסק, כל מעסיק חייב לעמוד בכמה תנאים חשובים ולהגיש בקשה רשמית לכך. הראשון מביניהם הוא, שהעסק חייב להיות שייך למעסיקים ישראלים. בנוסף, המסמכים המצורפים לבקשה חייבים להיות מאושרים ומאומתים על ידי רו"ח או עו"ד:

 

מכתב – מסמך מנומק ובו הסבר לגבי הצורך של החברה בהעסקת המומחה הזר, וכן הבאת מסמכים התומכים במה שנכתב במסמך.
תדפיס מעודכן הכולל את פרטי החברה – פרטי החברה המעסיקה מרשם החברות, רישוי עסקים או רשם השותפיות.
במקרה של חברה זרה שאין לה סניף בישראל – חייבת החברה להמציא יפוי כוח כדין, המאשר כי מבקש הבקשה רשאי לטפל בבקשה מטעם המעסיק
אזהרת עסק חי – רואה החשבון חייב לאשר כי החברה פעילה, פועלת כדת וכדין ולא נרשמה לה "אזהרת עסק חי" המצורפת לדוחות הכספיים של החברה ומצביעה על כך שיש ספק בהמשך קיומה.
טפסי 122 – הבאת העתקים נאמנים למקור של טפסי 122 שהוגשו לביטוח הלאומי בשלושת החודשים האחרונים, ובהם פירוט הנוגע לעובדים ישראלים

העסקת מומחה זר ללא ספק יכולה לתרום רבות לעסק ולפיתוחו – עשו זאת בחכמה ובהתאם לחוק.

 

מאמרים רלוונטיים

כתב אישום על העסקת עובד זר

כתב אישום על העסקת עובד זר

קבלת מעמד מכוח בן זוג אזרחית ישראלית

קבלת מעמד מכוח בן זוג של אזרחית ישראלית

קבלת מעמד בישראל מטעמים רפואיים

קבלת מעמד בישראל מכוח טעמים רפואיים

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין דיני עבודה חיפה

אשרת עבודה לעובדים זרים

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות

קבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות